г. Ташкент, ул. Навои, 30

Toshkent sh., Navoiy k., 30

Toshkent sh., Navoiy k., 30

Buyurtma

Loading..


Moliyaviy va qurilish auditi

Bizning tashkilatimiz sanoat ishlab chizarish va aholi foydalanadigan, fuqarolik obyektlarni auditni. 

Obyektning moliyaviy va texnik auditi ishlarning joriy xolati, TEP va qurilish xarajatlari bo’yicha mustaqqil ekspert bahosini olish maqsadida amalga oshiriladi.

Qurilish audit sarmoya kiritgan, kreditor tashkilotlar tomonidan amalga oshiriladi.

Qonuniy ravishda sotib olish va ro’yxardan o’tkazish bo’yicha qonuniy tartib va ruxsat berilgan turiga qarab yer maydondan foydalanish.

Qonunda belgilangan tasdiqlashlarning to’liq to’plamni, loyihalash va qurilish uchun ruxsatnomalarni olishni, qurilishning narxlarni aniqlashtirish.

Qurilish-montaj ishlarnining tegishli sifatini, bajarilgan va to’lovi amalga oshirilgan ishlarni muvofiqligini budjet tartibini rejalashtirilgan ish muddatlarini aniqlashtirish maqsadida amalga oshiradi.

Qurilish loyihasining moliyaviy va texnik auditi

Asosiy maqsadlar:

1. Loyihadagi ishlarning dastlabki xolatini o’rganish.

2. Yer maydonlarining qurilish maqsadlariga muvofiqligini aniqlash. 

3. Ko’chmas mulk qurilish uchun ajratilgan kredit mablaglarini maqsadli sarflash, obyektning sifat-hajm loyiha – smeta hijjatlarida tasdiqlangan obyekt ko’rsat gichlarni belgilangan maqsadliriga muvofaqligini aniqlash .

4. Qurilish jarayonining monitoringi, shu jumladan nazorat va tasdiqlash:

– qurilishning taxminiy qiymati;

– qurilish uchun ajratilgan mablag’larning maqsadli sarflanishi;

-investorning iqtisodiy va qonuniy manfaatlariga rioya qilish;

– Loyiha-smeta hujjatlarida tasdiqlangan sifat va hajm ko’rsatkichlarini qurish paytida erishilgan yutuqlar;

– rejalashtirilgan loyihalash va qurilish muddatlariga muvofiqligi

5. Amalga oshirilayotgan qurilish ob’yektlarning holati va qoldiq qiymatini tekshirish

qurilish.

Buyurtmachining iltimosiga binoan qurilishni moliyaviy auditi loyihaning barcha bosqichlarida amalga oshirilishi mumkin bo’lgan ishlar:

Yer uchastkasini tanlash va hujjatlarni rasmiylashtirish;

loyiha hujjatlari va loyiha ekspertizasini ishlab chiqish;

qurilish-montaj ishlari;

binoni muhandislik va texnologik uskunalar bilan jihozlash;

ishga tushirish va sozlash ishlari;

tajriba ekspluatatsiya bosqichida.

Agar qurilish loyihasini tuzilishi boshlangan va loyihaning o’zi amalga oshirish jarayonida bo’lsa, moliyaviy va texnik nazorat taxminiy tekshirishni, dizayn yechimlariga muvofiqligi, qurilish montaj ishlarining qiymati , me’yoriy hujjatlar, o’sib boradigan narxlarning to’g’ri qo’llanilishi, koeffitsentlar, xarajatlar stavlarni o’z ichiga oladi