Toshkent shahri, Navoiy ko'chasi, 30

Toshkent shahri, Navoiy ko'chasi, 30

BIM loyixa

Birinchi holatda, yakuniy natija har bir bo’lim biz biri bilan bog’lanmogam holda yagona chizmada yaratiladi. Ikkinchi holatda esa, dastlab. Model, song chizma yaratiladi va modeldagi o’zgarishlar, chizmada ko’rsatilish mumkin.